12/03/2020

ΦΕΚ Α’ 55/2020 — ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Επισυνάπτεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που μόλις πήρε ΦΕΚ αναφορικά με τα «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

 Στα άρθρα 1-4 τίθεται το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληρωμής ΦΠΑ, ενώ τροποποιείται και η λειτουργία του Εργάνη ως προς την τροποποίηση του χρόνου εργασίας.

Αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα εξειδικεύουν τις πληγείσες επιχειρήσεις και κλάδους και θα ορίζουν το χρονικό διάστημα αναστολής κλπ.

 Όσον αφορά λοιπά θέματα απασχόλησης, τόσο για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων και των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων που έχει πληγεί καθ’ ολοκληρία και σε συντριπτικό βαθμό όσο και για την υπόλοιπη οικονομία, αναμένουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εργασίας.

 Από την πλευρά της ΓΕΠΟΕΤ με συνεχείς επιστολές έχουν ενημερωθεί όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί για την κατάσταση η οποία επικρατεί στον κλάδο, έχει θεσπιστεί Ομάδα Κρίσης στο Υπουργείο Τουρισμού και βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία.

 Όπως αντιλαμβάνεστε το φαινόμενο του κορωνοϊού είναι ακόμα σε εξέλιξη και ενδεχομένως να αναληφθούν ακόμα αυστηρότερα μέτρα στο άμεσο μέλλον.

Δυστυχώς απαντήσεις στα συνεχή ερωτήματά σας για συγκεκριμένα μέτρα για τα τουριστικά γραφεία δεν υπάρχουν, διότι ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί για κανένα επιχειρηματικό τομέα.

a55_2020 ΠΝΠ κορωνοϊός