02/01/2024

ΦΕΚ Α215_ διατάξεις μεταφορών

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ του νόμου 5079 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

 

Δείτε το άρθρο 61 παράγραφος 2 «Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, η ισχύς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης αναστέλλεται έως και την 30ή Απριλίου 2024»

 

ar 61_orio ilikias_2024