01/09/2020

ΦΕΚ Β3612 — ΠΑΡAΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/4/21

Επισυνάπτεται η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία επιμηκύνεται, έως τις 30 Απριλίου 2021, η παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

 

Επίσης, προβλέπεται η παράταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς αναστολής.

 Β3612–παραταση οφειλων ΔΟΥ μεχρι 30-4-21