29/10/2020

ΦΕΚ 207 Α – Πτωχευτικός, Ρυθμίσεις για εργασιακά & φορολογικά.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας ο νόμος 4738/2020 – Πτωχευτικός Κώδικας που έχει σημαντικές διατάξεις και για εργασιακά και φορολογικά ζητήματα.

 

Ειδικότερα στο Άρθρο 283 Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Άρθρο 284 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

Άρθρο 285 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»  — Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό» ή «μέτριο» ή «υψηλό», μπορούν να τίθενται σε αναστολή, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδημιολογικά επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ.

Άρθρο 289 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 290 Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 291 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019

Άρθρο 292 Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 297 Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

 

νομος 4738-2020_πτωχευτικος – διαταξεις αναστολές τηλεργασια φορολογικα ρυθμισεις οφειλων