05/12/2018

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Ε.Φ.Κ.Α) ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. – ΠΟΛ. 1219

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΟΛ 1219 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

ΠΟΛ