10/01/2013

2η εγκύκλιος -Ταχογράφος, Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών.

METAFORWN

Πατήστε εδώ για να δείτε την 2η ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών ΕΚ 3821/1985 & 561/2006. Για περισσότερα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΥΜΕ http://www.yme.gr/index.php?tid=669