05/04/2021

7η ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ & ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Α&Μ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΧ ΧΩΡΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ για τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους από την 24Η Απριλίου & για τα από την 4η Μαΐου.

B1290 — ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 7 B1306 — Θερινό ωράριο A&M 2021.