18/11/2020

Έκτακτο- Στοιχεία επικοινωνίας ΠΥΤ για την επιδότηση-αποζημίωση ΤΛΔΧ

Επισυνάπτονται τα στοιχεία επικοινωνίας των ΠΥΤ στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε για την υποβολή των δικαιολογητικών για την επιδότηση- αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων ΔΧ και για τυχόν διευκρινήσεις.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε σχετική εξέλιξη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ