10/11/2020

Αιτήματα ορίου ηλικίας ΤΛΔΧ & τελών κυκλοφορίας

 

Σε συνέχεια πρόσφατης επιστολής της Ομοσπονδίας προς τα Υπουργεία Τουρισμού και Μεταφορών όπου αναφέραμε ότι:

 

«…Σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν λάβει χώρα μεταξύ μας και όσων έχουν προφορικά διατυπωθεί ζητούμε λόγω των έκτακτων συνθηκών πανδημίας που έχουν δημιουργηθεί και της εκ των πραγμάτων ακινησίας της πλειονότητας των τουριστικών

λεωφορείων για το μεγαλύτερο διάστημα του 2020, την προσωρινή αύξηση κατά δύο (2) έτη στο όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων ΔΧ.

 

Παράλληλα σας καλούμε να υποστηρίξετε σθεναρά το αίτημα της Ομοσπονδίας για την απαλλαγή των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας για τα Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ έτους 2021 μέσω συμψηφισμού τους

με τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για το έτος 2020, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα τουριστικά λεωφορεία κυκλοφόρησαν από καθόλου έως ελάχιστα…»,

 

λάβαμε την ακόλουθη απάντηση εκ μέρους του Υπουργού Τουρισμού:

 

 

«Καλησπέρα σας,

 

σε απάντηση της επιστολής σας με Α.Π.: 3757/04.11.20 σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα σχετικά με το όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων ΔΧ το επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Τέλος αναφορικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας για τα Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ έτους 2021 το αίτημα έχει προωθηθεί στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προς ενημέρωση και τυχόν ενέργειες.»