20/01/2021

Γνήσιο υπογραφής για την επιδότηση τουριστικών λεωφορείων.

Σε συνέχεια επικοινωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού και τις αρμόδιες για τη συλλογή των δικαιολογητικών για την επιδότηση- αποζημίωση των ΤΛΔΧ Περιφερειακές Υπηρεσίες σας εφιστούμε την προσοχή και σας ενημερώνουμε ότι:

 

Όσοι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας καταθέτοντας ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκ νέου την Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή έως τις 29/1/2021, χωρίς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η αίτηση προς εκταμίευση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΠΥΤ στην οποία υπάγεστε.