26/06/2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

Επισυνάπτεται η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας κυρίας Αχτσιόγλου αναφορικά με τον επανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές στα έντυπα και στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των ωραρίων απασχόλησης- υπερωριών- τροποποίησης του χρόνου εργασίας που εδώ και καιρό είχαν εξαγγελθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 13 «Μεταβατικές Διατάξεις» αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή μέσω κινητού τηλεφώνου του Εντύπου 8 από 1/7/2018 και 1/9/2018 που αφορά την γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης.

25-6-18_Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ&ΟΑΕΔ