19/09/2018

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΔΧ & ΕΙΧ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΔΧ & ΕΙΧ ΜΕ ΟΔΗΓΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 4530/2018 (Α’ 59)

17-9-2018_Διακριτικά γνωρίσματα ΕΔΧΕΙΧ