20/01/2021

Ενημέρωση μελών — μη υποχρέωση ανανέωσης στην 5ετία των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης που έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Σε συνέχεια μακρών προσπαθειών και έντονων διαβουλεύσεων της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Τουρισμού τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε την αναγνώριση των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ως αορίστου χρόνου.

 

Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη μας τουριστικά γραφεία και ΤΕΟΜ που βρίσκονται ή θα βρεθούν από τώρα και στο εξής στη διαδικασία ανανέωσης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ ΤΕΟΜ στην πενταετία, καταθέτουν κανονικά όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά πλην νέου γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης καθώς εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο που έχουν καταθέσει, χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

Προσοχή, αυτό ισχύει μόνο για τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης που έχουν εκδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

 

Πρόκειται για ακόμα μία επιτυχία της Ομοσπονδίας, αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού το οποίο και ευχαριστούμε.

 

Παράλληλα βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση κατά τη διαδικασία ανανέωσης και των υπολοίπων μελών μας, ζήτημα για το οποίο θα σας ενημερώσουμε μόλις οριστικοποιηθεί.