14/05/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ E-TICKET

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟY ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ E-TICKETING.

11-5-18_Ανακοίνωση ΤΑΠΑ