17/12/2019

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΔΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2018 ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Ο