14/11/2018

ΝΕΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΕΙΧ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.2. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (Α’/222), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2016 ((Β’/ 144) ΠΟΥ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ 1Ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ.

17-10-18_Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων ΕΙΧ με οδηγό