11/11/2020

Παράταση Αδειών Οδικού Μεταφορέα.

Δείτε συνημμένη εγκύκλιο του Υφυπουργού Μεταφορών για παράταση ισχύος αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών

 

10-11-20–Παράταση ισχύος αδειών οδικού μεταφορέα