27/07/2017

Προσωρινή Διακοπή λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων Κω

οι Αρχαιολογικοί Χώροικαι τα Μουσεία της Κω (Κάστρο Νεραντζιάς, Αρχαιολογικό Μουσείο Κω και CasaRomana), λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 21ης Ιουλίου 2017 θα παραμείνουνκλειστοί μέχρι νεωτέρας.