20/11/2020

ΦΕΚ Α227- Ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα η επιδότηση των τουριστικών λεωφορείων

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής μας και σχετικού Δελτίου τύπου του Υπουργού Τουρισμού, σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ Α227 18/11/20 όπου στο άρθρο 36 αναφέρεται ότι:

 Άρθρο 36- Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19

 Άρθρο 33- Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων

 Άρθρο 34- Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%

 Άρθρο 35 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

ΦΕΚ Α227- Ν 4753 ΜΙΣΘΩΜΑ- ΕΠΙΤΑΓΕΣ- ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ