«Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ρόδου»

Καρπάθου 14, 851 00, Ρόδος
Τηλ: 22410 75724
Φαξ: 22410 34865
Email: uniontta@otenet.gr
Ταυτότητα:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος
Kων/νος Κατσίβας, Cactus Travel
Τηλ.: 22410 32383, Φαξ: 22410 31929
e-mail: info@experiencetravel.gr

Αντιπρόεδρος
Αλέκος  Κυρμπάσης, Seven Star Tours
Τηλ: 22410 28493, Φαξ: 22410 28492
e-mail: sevensta@otenet.gr

Γενικός Γραμματέας
Σάββας Παγωνάκης, ISIS Travel
Τηλ: 22410 85060, Φαξ: 22410 85445
e-mail: info@isistraveldirect.com

Ταμίας
Σαμαράς Ευριπίδης
 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
Καλοδούκας Λοΐζος