«Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου»

  

Email: info@atad.gr
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο:
 
  Πρόεδρος

Μιχαλάκης Χρήστος, GEM Travel

Email: president@atad.gr

 

Αντιπρόεδρος

Καμπούρης Σάββας, Travel Exchange

Email: savvas@travelexchange.gr

 

Γενικός Γραμματέας

Χατζηλιαμής Αναστάσιος, Destination One

Email: a.chatziliamis@destinationone.gr

 

Ταμίας

Κάππα Γιολάντα, Kapco Travel Services

Email: jolanda@kapco.gr
 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Σαμαράς Ευριπίδης, Big Travel

Email: director@bigtravel.gr