02/02/2018

Εφαρμογή νέου αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης διοδίων φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων στη Σλοβενία.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΑΠΟ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

ενημέρωση για νέο σύστημα διοδίων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων στη Σλοβενία