Σωματείο Επιβατικών Μεταφορών Μυκόνου

ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 84600
Τηλ: 2289028060
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος
Χρήστος Ελευθερίου

Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Ανδρόνικος

Αντ/δρος&Ταμίας
 Ευάγγελος Χατζησπύρος

Μέλη ΔΣ
Καλλιόπη Δακτυλίδη & Νίκος Ασημομύτης