Πανδωδεκανησιακό Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων

ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΡΟΔΟΣ 85103
Τηλ: 2241056453
Φαξ: 2241056453
Website:
Ταυτότητα:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος:
 Μιχάλης Καφετζής

Γενικός Γραμματέας:

 Τσαμπίκος Μαγιόγλου

Αντ/δρος:
 Δρακιού Σωτήρης

Ταμίας:
 Τάσος Λεβέντης

Αναπλ ΓΓ:
 Γιώργος Παπαβασιλείου