ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

santorini

Οι Αξίες και η Πολιτική της ΓΕΠΟΕΤ:

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού:

ΕΝΩΝΕΙ τον κλάδο και αγκαλιάζει κάθε πρωτοβάθμια Ένωση, που δραστηριοποιείται στον χώρο, από κάθε περιοχή της Ελλάδος.
ΕΚΦΡΑΖΕΙ με συνέπεια και γνώση τα, καλώς εννοούμενα, συμφέροντα του κλάδου και αναδεικνύει τον ρόλο του.
ΕΝΘΑΡΥΝΕΙ την επιχειρηματικότητα των επαγγελματιών του κλάδου επί τη βάσει και της κοινωνικής τους ευθύνης και τον σεβασμό στους καταναλωτές, ημεδαπούς και αλλοδαπούς.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με όλες τις υγιείς δυνάμεις για την συγκρότηση ενιαίων θέσεων και έκφρασης για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ευρύτερα, πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Χώρα μας.
ΥΙΟΘΕΤΕΙ και προωθεί την άποψη για ανάγκη παροχής υπηρεσιών ποιότητας, ως του αποτελεσματικότερου μέσου για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ενεργά σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας και τοποθετείται με αντικειμενικότητα στα θέματα του τουρισμού μας.
ΠΡΟΩΘΕΙ, κατά προτεραιότητα, τα συμφέροντα του ελληνικού τουρισμού, χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις.