12/11/2020

Επιστολή για επιδότηση Τoυριστικων Λεωοφορείων ΔΧ προς Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020
Α.Π: 3758

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

Αξιότιμoι Κύριοι,

Με την υπ’αριθμ. 87618/3-11-2020 ΚΥΑ καθορίστηκαν τα μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ-ΚΤΕΛ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (ΔΧ).

Ειδικότερα για την αναλογούσα αποζημίωση στις επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (ΔΧ), το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε τουριστικό λεωφορείο, λόγω του μεγάλου αριθμού των τουριστικών λεωφορείων, είναι πολύ μικρό σε σχέση με την ζημία που έχει υποστεί ο κλάδος από την πανδημία.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μη μειωθεί περισσότερο το καθαρό ποσό που θα λάβει κάθε επιχείρηση, θα πρέπει να καθοριστεί ότι το ποσό θα είναι αφορολόγητο και από φόρο εισοδήματος αλλά και από οποιοδήποτε άλλο φόρο σε περίπτωση που διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί. Επίσης να οριστεί ότι δεν θα συμπεριληφθεί και στον υπολογισμό της αναλογίας prorata για την διαμόρφωση του ποσοστού έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

Τέλος επιθυμούμε όμως να σας εφιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις του κλάδου είναι σε θέση να εκδώσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα λόγω της κατάρρευσης του κύκλου εργασιών τους, μην έχοντας προλάβει να κάνουν χρήση των νέων ευεργετικών διατάξεων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για την ρύθμιση των οφειλών τους. Ως εκ τούτου θα είναι μικρός ο αριθμός αυτών που θα μπορέσουν να εισπράξουν την αποζημίωση.

Προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει εξαίρεση για τα συγκεκριμένο βοήθημα από παρακράτηση 100% της τυχόν οφειλής σε ένα ποσοστό 20-30% ούτως ώστε να είναι πραγματική ανάσα για όλους.

                                                                                                                                        Με εκτίμηση,

                                                                                      Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
                                  

                                                                                    Άρης Μαρίνης                                                       Γεώργιος Τσοπανάς