28/03/2023

Παραβάσεις ΕΚ561 // Ευφυής ταχογράφος 2ης έκδοσης.

B1858_2023 Παραβάσεις & Kυρώσεις ρεπο ωρες οδηγων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά επιβατών.

 Κανονισμός (ΕΚ) 1652014 – Ευφυής ταχογράφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΧ – ΑΠΟ 21/8/2023 +ΜΕΤΑ – ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ.