26/10/2020

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε4-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΝΗ.

 

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ