04/10/2018

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ 2446/1996

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2446/1996 ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ.

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ.

«’Αρθρο 3
‘Ελεγχος
1. Σε όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφορές, τα τουριστικά λεωφορεία κατάτην πραγματοποίηση των δρομολογίων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φύλλο πορείαςπου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πλήρη επωνυμία και έδρα του τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ.
β. Αριθμός κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου.
γ. Πλήρη στοιχεία ή επωνυμία και έδρα του μεταφορέα σε περίπτωσημίσθωσης του λεωφορείου.
δ. Είδος μεταφοράς.
ε. Χρονολογία και ώρα εκκίνησης, τόπο εκκίνησης (μόνο σε ημερήσιεςμετακινήσεις).
στ.Τόπο προορισμού.
ζ. Συνολικό αριθμό επιβατών.
η. Διάρκεια εκδρομής.

2. Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσχηματισμένης ομάδας που περιλαμβάνει τουλάχιστομία διανυκτέρευση, πλέον των ανωτέρω, το φύλλο πορείας συνοδεύεται και απόονομαστικό κατάλογο των επιβατών. Ο ίδιος αυτός κατάλογος καταχωρείται σε ειδικόβιβλίο, που τηρούν υποχρεωτικά τα τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. και του οποίου οισελίδες θεωρούνται από τον Ε.Ο.Τ.*
3. Το φύλλο πορείας και ο ονομαστικός κατάλογος των μεταφερομένων, όπου απαιτείται,επιδεικνύεται από τον οδηγό σε κάθε ζήτηση αρμόδιου προς διενέργεια ελέγχου οργάνουτης Τροχαίας, του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

*Δεν υφίσταται πλέον τέτοια υποχρέωση.